Lograr a máxima precisión partindo de cero: o éxito de asumir o control

A ausencia de datos históricos non foi un impedimento para definir e implementar 13 modelos de previsión de recursos e actividade que permiten que a compañía poida ter o control das súas operacións.

En 2017, unha das principais aseguradoras de España chega a un punto crucial no seu Plan Estratéxico de Mellora en Atención ao Cliente: planificar a actividade e os recursos dos seus contact centers. Ata ese momento, cinco provedores traballaban simultaneamente e manexaban de forma independente a información.

O cliente decide pór fin á situación e coller as rendas. Para iso, busca un socio con garantías: ADI é a súa elección.

En que consistiu o reto ao que nos enfrontamos

Sen un histórico de información consolidada, ADI enfrontouse a un desafío maiúsculo: definir, desenvolver e implementar un modelo integral de planificación de actividade e recursos.

O reto supuña unha tripla tarefa que debía completar en tan só seis meses:

 • Lograr desenvolver un modelo a partir de cero.
 • Formar equipos internos.
 • Definir un sistema de interacción entre a empresa e os BPO.

Que obxectivos se marcaron

 • Recoller os datos históricos dos últimos tres anos e normalizar os criterios.
 • Consolidar equipos internos para o cálculo de previsións antes do envío a provedores.
 • Optimizar o control da planificación para que os provedores de telemercadotecnia teñan os recursos necesarios.
 • Aumentar a satisfacción dos clientes cumprindo os SLA establecidos.
 • Mellorar a eficiencia e a excelencia operativa.

Como interveu o equipo de ADI

O equipo de ADI comezou recompilando a información necesaria para formalizar os datos e poder prever un tratamento automatizado. Superada esta fase, o seguinte obxectivo foi definir e desenvolver o modelo integral de planificación. Como? Establecendo unha metodoloxía para sistematizar e automatizar os procesos de cálculo e control de actividade e de recursos.

Finalmente, chegou o momento de implementar o novo modelo de planificación no equipo de Dirección ao Cliente acompañándoos en todo momento ata a integración total.

O traballo ben feito deixou pegada e hoxe en día o modelo segue plenamente vixente.

Que resultados se lograron

 • 13 modelos preditivos, flexibles e escalables para calcular as previsións de todos os servizos. Modelos de previsión de recursos e actividade que seguen en plena vixencia na actualidade.
 • Modelos de cálculo para asegurar o cumprimento dos SLA.
 • Desenvolvemento e automatización do informe operativo de chamadas, control de previsións e mapas de calor.
 • Documentación, formación in-company e integración en equipos internos.
 • Fases do plan de traballo concluídas con éxito nun prazo de 6 meses.