Hutsetik hasita zehaztasun-maila gorenera: kontrola eskuratzearen arrakasta

Datu historikorik ez izan arren, baliabideak eta jarduera aurreikusteko 13 eredu definitu eta ezartzeko, zeinek eragiketak kontrolatzeko aukera eman baitiote konpainiari.

2017an, Espainiako aseguru-etxe nagusietako bat bere Bezeroarentzako Arreta Hobetzeko Plan Estrategikoko puntu funtsezko bati heldu zion, bere contact centerren jarduera eta baliabideak planifikatzeari, alegia. Ordura arte, bost hornitzailerekin aritzen zen aldi berean; hornitzaileek modu independentean zerabilten informazioa.

Bezeroak egoerari amaiera eman eta egoera zuzenean kontrolatzea erabaki zuen. Horretarako, bermea eskaintzen zion bidaide bat bilatu zuen: ADI hautatu zuen.

Gure erronka

Informazio-bilduma historikoren ezean, ADIk erronka itzel bati egin behar izan zion aurre: Jarduera eta Baliabideak Planifikatzeko eredu integral bat definitu, garatu eta ezartzeari, alegia.

Erronka sei hilabeteko epe laburrean hiru zeregin hauei ekitea zen:

 • Ezerezetik eredu bat garatzea
 • Barne-lantaldeak osatzea.
 • Enpresaren eta BPOn arteko interakzio-sistema definitzea.

Ezarritako helburuak

 • Azken hiru urteetako datu historikoak biltzea eta irizpideak normalizatzea.
 • Hornitzaileei bidali aurretik, aurreikuspenak kalkulatzeko barne-lantaldeak finkatzea.
 • Plangintzaren kontrola optimizatzea, hartara telemarketing-hornitzaileek behar dituzten baliabideak izan ditzaten.
 • Aumentar la satisfacción de los clientes cumpliendo los SLA establecidos.
 • Efizientzia eta bikaintasun operatiboa hobetzea.

CADI lantaldearen esku-hartzea

Hasteko eta behin, informazioa biltzeari ekin zion ADIko lantaldeak, horren bitartez datuak formalizatzeko eta tratamendu automatizatu bat aurreikusi ahal izateko. Fase hori gaindituta, hurrengo helburua plangintza-eredu integrala definitzea eta garatzea izan zen. Horretarako, metodologia jakin bat ezarri zen, haren bitartez jarduera eta baliabideak kalkulatu eta kontrolatzeko prozesuak sistematizatu eta automatizatzeko.

Azkenik, plangintza-eredu berria Bezeroaren Zuzendaritzako taldean ezartzeko unea iritsi zen; bide horretan laguntza eta aholkua eman zitzaion uneoro, harik eta guztiz integratu zuten arte.

Ondo egindako lanak arrastoa utzi zuen; horren isla, gaur egun ere ereduak indarrean jarraitzen du.

Lortutako emaitzak

 • 13 eredu prediktibo, malgu eta eskalagarri ezartzea, zerbitzu guztietako aurreikuspenak kalkulatzeko. Baliabideak eta jarduerak aurreikusteko ereduak ezartzea, gaur egun ere indarrean daudenak.
 • Zerbitzu Mailako Akordioen (ZMA) betekizuna bermatzeko kalkulu-ereduak.
 • Deien txosten operatiboa garatzea eta automatizatzea, aurreikuspenak kontrolatzea eta bero-mapak egitea.
 • Dokumentazioa lortzea, prestakuntza eskaintzea enpresan bertan, eta barne-lantaldeetan integratzea.
 • Lan-planaren faseak 6 hilabeteko epean arrakastaz burutzea.